TCIS

vaste stof in afsluiters voor vloeistof

probleem:
vaste stof in een afsluiter (buiten) voor glas

conclusie:
vaste stof bleek vogelpoep

TCIS

verkleurd zuur

probleem:
tijdens lossen bleek geconcentreerd zwavelzuur sterk verkleurd 

conclusie:
onderleiding tanktruck bevatte nog resten voorgaande lading

TCIS

verontreinigde plantaardige olie

probleem:
plantaardige olie gaf vreemde geur

conclusie:
menselijke fout

TCIS

identificatie vloeibaar afval

probleem:
in een loods staat een partij onbekende vloeistof in drums opgeslagen

conclusie:
op basis van fysische en chemische eigenschappen kan het product geïdentificeerd worden

TCIS

productverwisseling

probleem:
tijdens productie van een product deden er onverwachte problemen voor

conclusie:
leverancier heeft producten verwisseld in verpakking

 

TCIS

brandstofverontreiniging 

probleem:
een brandstofmotor vertoont serieuze problemen

conclusie:
brandstof was met opzet verontreinigd