forensisch (ondersteunend) onderzoek

  • Brand versnellende middelen in brandresten
  • Onderzoek naar sporen van precursoren en drugs
  • Onderzoek naar elementaire samenstelling

Brandresten:

Op basis van laboratoriumonderzoek en uitgebreid literatuuronderzoek kunnen wij sporen van brand versnellende middelen traceren.

Wij kunnen de minutieus identificeren en kwantificeren en in combinatie met de literatuur herleiden tot eventueel gebruikte ontvlambare stoffen.

Daarnaast kunnen wij ook sporen van actieve ingrediënten van drugs traceren in zowel brandresten als in “stof” afkomstig van andere bronnen.

Naast  het identificeren van drugs, kunnen wij ook precursoren en (pre)precursoren identificeren en kwantificeren.

U ontvangt altijd een uitgebreid rapport met uitgebreide rapportage over het monster, een beknopt onderzoekprotocol, rapportage van de bevindingen, presentatie van eventueel laboratoriumonderzoek, conclusie en indien relevant en gewenst advies. Dit alles voorzien van visuele presentaties.

TCIS

brand versnellende middelen in brandresten

TCIS

onderzoek naar sporen van precursoren en drugs

TCIS

onderzoek naar elementaire samenstelling